ตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)

ตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)

ตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)
การตรวจสอบการนับสินค้า ซึ่งหลังจากที่ตรวจนับสินค้าแล้วพบว่าจำนวนสินค้ามีผลต่างระหว่างยอดตรวจนับ และยอดตามบัญชี


 1663
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์