การตั้งค่าข้อมูลผังบัญชี (GL)

การตั้งค่าข้อมูลผังบัญชี (GL)

การตั้งค่าข้อมูลผังบัญชี (GL)
การกำหนดค่าเริ่มต้นการบันทึกระบบงานบัญชีทั้งหมด เพื่อเป็นเตรียมข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรม
ประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่ม GL, รหัสบัญชี, เอกสารเชื่อม GL, บัญชีรวม เป็นต้น

 1640
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์