การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของระบบ (System)

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของระบบ (System)

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของระบบ (System)
การกำหนดข้อมูลทั่วไปของระบบ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้ สิทธิการเข้าระบบ การเข้าใช้งานระบบ ตั้งค่าเชื่อมต่ออีเมล์ และการตั้งค่า Define Field

 

 2844
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์