การตั้งค่าข้อมูลระบบทั่วไป (General)

การตั้งค่าข้อมูลระบบทั่วไป (General)

การตั้งค่าข้อมูลระบบทั่วไป (General)
การกำหนดระบบทั่วไป ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูลงวดบัญชี, เลขที่ Running, กำหนดตัวเลือก, Audit Trail, Option Audit Trail, General Option, ตั้งค่าแบบฟอร์ม, PC Option และ Doc Option

 

 2574
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์