การตั้งค่าข้อมูลระบบทั่วไป (General)

การตั้งค่าข้อมูลระบบทั่วไป (General)

การตั้งค่าข้อมูลระบบทั่วไป (General)
การกำหนดระบบทั่วไป ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูลงวดบัญชี,
ซึ่เลขที่ Running, ENUM, Audit Trail, Option Audit Trail, General Option และตั้งค่าแบบฟอร์ม

 1683
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์