แอพพลิเคชั่นสำหรับระบบเช็ครับ

บทความตามหมวดหมู่

บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน โดยไม่มีการตัดยอดหนี้ เพื่อเตรียมนำไปทำใบเสร็จจริง
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้า บัตรเครดิต พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ

คู่มือระบบคลังสินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์