ตั้งวงเงินสดย่อย (Petty Cash)

ตั้งวงเงินสดย่อย (Petty Cash)

ตั้งวงเงินสดย่อย (Petty Cash)
การตั้งวงเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านวงเงินสดย่อยของกิจการ
เพื่อเป็นการควบคุมเงินสดย่อยของกิจการ หลังจากที่ทำการตั้งวงเงินสดย่อยแล้ว

 2146
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์