ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากผู้ขาย
สั่งพิมพ์หรือส่งใบสั่งซื้อ ให้ผู้ขายผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ได้ทันที

 2955
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์