คู่มือระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

  • หัวข้อ
การบันทึกผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการ แต่ยังไม่ได้ทำการตกลงซื้อสินค้า ณ ช่วงเวลาที่ทำการติดต่อเข้ามา
การบันทึกความคืบหน้าในการขาย อัพเดทสถานะตลอดเวลา วิเคราะห์ระดับความสนใจของลูกค้า เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่สำคัญ
การบันทึกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการนัดพบ การติดต่อผ่านโทรศัพท์โทร หรือการส่งอีเมล์ถึงลูกค้า เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการติดต่ออยู่เสมอ
การเรียกดูกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการนัดพบ การติดต่อผ่านโทรศัพท์โทร หรือการส่งอีเมล์ถึงลูกค้า เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการติดต่ออยู่เสมอ ในรูปแบบปฏิทิน
การเรียกดูวันสำคัญของลูกค้า, เจ้าหนี้การค้า ไม่ว่าจะเป็นครบรอบวันคล้ายวันเกิด หรือวันก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนให้ทราบวันสำคัญดังกล่าวในรูปแบบปฏิทิน

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

คู่มือระบบลูกค้าสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์