กิจกรรม (Activity)

กิจกรรม (Activity)

กิจกรรม (Activity)
การบันทึกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการนัดพบ การติดต่อผ่านโทรศัพท์โทร หรือการส่งอีเมล์ถึงลูกค้า
เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการติดต่ออยู่เสมอ

 1213
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์