การติดตั้งโปรแกรม

  • หัวข้อ
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server เป็นโปรแกรมที่บริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz
การสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้มีการบันทึกจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz และการ Run Script SQL All Version เป็นการทำให้ Script อยู่ใน Version ปัจจุบัน
กระบวนการติดตั้งโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz เพื่อใช้สำหรับบันทึกบัญชี, งานขาย, จัดซื้อ และคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Database กับตัวโปรแกรมทั้งบนเครื่อง Server และบน ibiz - Mobile รวมถึงขั้นตอนการ Activate License
การ Update Version ใหม่ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ในแต่ละ Version

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

การติดตั้งโปรแกรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์