ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Database กับตัวโปรแกรม และขั้นตอนการ Activate License

ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Database กับตัวโปรแกรม และขั้นตอนการ Activate License

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Database กับตัวโปรแกรม และขั้นตอนการ Activate License
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Database กับตัวโปรแกรมทั้งบนเครื่อง Server และ
บน ibiz - Mobile รวมถึงขั้นตอนการ Activate License

 925
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์