คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบเช็คและธนาคาร

ระบบเช็คและธนาคาร

15 รายการ
กรณีโอนเงินระหว่างสมุดธนาคาร ภายในบริษัทเดียวกัน มีวิธีบันทึกรายการอย่างไร?
1860 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มยอดยกมาใน Statement  สามารถทำการเพิ่มได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
437 ผู้เข้าชม
Reuse เลขที่เช็ค คือ การบันทึกข้อมูลเช็ค ที่ทางกิจการได้มีการสั่งจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว และกิจการพบว่าเอกสารที่สั่งจ่ายเช็คไปนั้นข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องมีการยกเลิกเอกสารดังกล่าว แล้วสร้างเอกสารใหม่ โดยจะยึดเลขที่เช็คจ่ายใบเดิมที่ยกเลิกไป กิจการจะต้องทำการ Reuse เลขที่เช็คใหม่ทุกครั้งหลังจากที่ต้องการเลขที่เช็คใบเดิม
1805 ผู้เข้าชม
กิจการได้รับชำระหนี้จากลูกค้าด้วยบัตรเครดิต ซึ่งถือว่ายังไม่มีผลต่อรายงาน Statement จนกว่าจะมีการดึงเอกสารรับชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวไปกระทบยอดบัญชี เพื่อเป็นการยืนยันว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายชำระนั้นเข้าระบบธนาคารเรียบร้อยแล้ว และระบบจะแสดงยอดเงินรับชำระดังกล่าวบนรายงาน Statement ให้อัตโนมัติ
2520 ผู้เข้าชม
กรณีรับชำระหนี้เป็นเช็ครับ  และเช็ครับไม่สามารถขึ้นเงินได้ต้องยกเลิกเช็ค และลูกหนี้ทำการจ่ายเช็คใบใหม่มียอดบางส่วนและเงินสดอีกบางส่วน จะมีวิธีการบันทึกรายการอย่างไร
796 ผู้เข้าชม
กรณีที่ธนาคารหัก ค่าธรรมเนียม จากการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยการหักเงินจากสมุดเงินฝากของบริษัทโดยสามารถบันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร ได้ที่เมนู ค่าใช้จ่ายธนาคาร
582 ผู้เข้าชม
เมื่อผู้ใช้มีการบันทึกเอกสารเช็ครับ เรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการอย่างไรในการอ้างอิงเช็ครับที่บันทึกไปทำรายการรับชำระหนี้
177 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการปิดการใช้งานเช็ค Lot หรือยกเลิกการใช้งานเช็ค Lot มีขั้นตอนดังนี้
284 ผู้เข้าชม
เนื่องจากในตัวโปรแกรม Prosoft ibiz นั้นมีรูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารมากว่า 1 รูปแบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบของเช็ค ของแต่ละธนาคารได้ว่าจะใช้งานเช็ครูปแบบไหน โดยมีขั้นตอนดังนี้
140 ผู้เข้าชม
หากต้องการให้เอกสารมีผลต่องวดภาษีตามที่ต้องการ หรือให้มีผลต่องวดภาษีล่วงหน้า-ย้อนหลัง ของวันที่เอกสารรายการนั้นๆ มีขั้นตอน ดังนี้
174 ผู้เข้าชม
หากผู้ใช้ต้องการบันทึกถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคารของกิจการภายในระบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้
118 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบเช็คจ่ายที่สถานะยังไม่ผ่าน สำหรับนำไปทำเช็คจ่ายผ่านเพิ่มเติม สามารถทำได้ดังนี้
131 ผู้เข้าชม
วันนี้เรามีวิธีการเลือกดูรูปแบบเช็คของเเต่ละธนาคารก่อนนำไปใช้งานในระบบกันค่ะ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
98 ผู้เข้าชม
วันนี้เรามีวิธีการ บันทึกฝากเงินสดเข้าในระบบ มาให้ดูกันค่ะ
114 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์