คู่มือระบบธนาคาร

คู่มือระบบธนาคาร

  • คู่มือระบบธนาคาร

คู่มือระบบธนาคาร

5 รายการ
การบันทึกรายการนำเงินสดของกิจการ ฝากเข้าบัญชีธนาคารของกิจการ
546 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการถอนเงินสดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการ เพื่อนำมาใช้ในกิจการ
657 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการโอนเงินระหว่างสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการ
758 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการรับรายได้จากธนาคาร เช่น ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น โดยจะบันทึกรับรายได้เข้าสมุดเงินฝากธนาคารของกิจการ
646 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น โดยทำการหักเงินจากสมุดเงินฝากของกิจการ
659 ผู้เข้าชม
1386 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์