คู่มือระบบเช็คจ่าย

คู่มือระบบเช็คจ่าย

  • คู่มือระบบเช็คจ่าย

คู่มือระบบเช็คจ่าย

5 รายการ
การบันทึกรายการเช็คจ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้าเงินสด, จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า
711 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน ซึ่งจะบันทึกภายหลังจากที่ได้มีการบันทึกเช็คจ่ายแล้ว ที่กิจการได้นำส่งให้กับเจ้าหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว
545 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการเช็คจ่ายคืน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินตามเช็คที่สั่งจ่ายได้
672 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการยกเลิกเช็คจ่ายที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ กรณีที่การบันทึกรายการบนเช็คผิดพลาด
867 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คจ่ายที่มีสถานะเป็นเช็คจ่ายคืน และเช็คจ่ายที่มีสถานะเป็นยกเลิกเช็คจ่าย กับเช็คจ่ายที่มีสถานะเป็นเช็คจ่าย
477 ผู้เข้าชม
1537 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์