ข่าวสาร

ข่าวสาร

760 รายการ
ผู้ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ ส่วน ภ.ง.ด. 91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว
ในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายคนมองหาอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมจากงานประจำที่ทำอยู่ การเปิดร้านขายของออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทำได้ง่าย ใครๆ ก็สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่เป็นที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก ทำให้สินค้าอาจซ้ำหรือเหมือนกัน แต่ทำอย่างไรให้ร้านของเรานั้นมีความโดดเด่นกว่าร้านอื่นๆ หรือทำอย่างไรให้ร้านเป็นที่นิยม
ภาษีเป็นที่ปวดหัวของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการในยุคนี้ที่ต้องมาปวดหัวภาษี สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ คงต้องทำความรู้จักกับภาษีให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะภาษีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
การซื้อทรัพย์สิน เราต้องดูด้วยว่าทรัพย์สินนั้นมีอายุการใช้งานเท่าใด สามารถใช้งานได้นานแค่ไหน เพื่อนำมากำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินอีกที
คุณสามารถบันทึกออกเอกสารพร้อมบันทึกบัญชีรายได้สำหรับการขายสินค้าและบริการ ภาษี และค่าใช้จ่าย ติดตามยอดคงเหลือของผู้จัดจำหน่าย และยอดค้างชำระของลูกหนี้ แค่มองเพียงครั้งเดียว คุณก็จะทราบได้เลยว่าคุณกำลังสร้างรายได้เท่าไร มียอดใดคงค้างเท่าไหร่บ้าง
ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์