ข่าวสาร

ข่าวสาร

266 รายการ
ในการทำบัญชี และการออกใบกำกับภาษี นั้นจะมีบุคคลใดบ้างที่เป็นผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีได้ เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
การทำการตลาดในปัจจุบัน ถ้ามองว่าง่ายก็ง่าย เพราะมีเครื่องมือต่างๆ มากมายที่ช่วยให้การทำตลาดง่ายขึ้น หากจะมองว่ายากก็ยากขึ้น เพราะการตลาดยุคใหม่ต้องยึดผู้บริโภคเป็นหลัก (Customer Centric) เพราะต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ที่สำคัญต้องใส่ใจในความรู้สึกและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และสินค้า
ประเด็นความเสี่ยง จากข้อผิดพลาดในงบการเงินที่เจ้าของกิจการต้องรู้เพราะนำมาจากการเข้าตรวจสอบกิจการของกรมสรรพากร เพื่อแนะนำจัดทำงบการเงิน ปรับปรุงค่าใช้จ่ายต้องห้าม ค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องออกจากงบการเงิน เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง
การประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในบางกิจการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้ามักจะมีการเรียกเก็บเงินบางส่วนจากค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า ซึ่งเงินบางส่วนที่เรียกเก็บนั้นมักจะมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง ‘เพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อสินค้าหรือบริการในภายหลัง’
ธุรกิจ 5 ประเภท ที่คาดว่าจะขยายตัวขึ้นในยุคหลัง COVID-19 ซึ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนั้นทุกธุรกิจจะต้องเริ่มต้นคิดใหม่ วางแผนใหม่ ปรับรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้น
HR เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ควร Reskill มากที่สุด และน่าจะเป็นเป็นหน่วยงานแรกๆ ในองค์กรที่ต้องทำการ Reskill ด้วยซ้ำ เพราะหากเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงใคร ก็ควรเริ่มจากตัวเราเองก่อน ซึ่งควรมีการ Reskill ในเรื่องต่อไปนี้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์