10 ข้อแตกต่างระหว่าง Prosoft ibiz และ Microsoft Excel

10 ข้อแตกต่างระหว่าง Prosoft ibiz และ Microsoft Excel          ในปัจจุบัน Microsoft Excel ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชี ระบบงานขาย และระบบงานจัดซื้อสินค้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้งานทำได้โดยเขียนสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ระหว่างช่องของตารางสำหรับสร้างเป็นฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งมีสูตรคำนวณที่สลับซับซ้อนกับตารางหลายร้อยตารางที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้เรียบร้อย

          ดังนั้นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำการบันทึกบัญชี ระบบงายขาย และระบบงานจัดซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ทีมพัฒนาได้ทำการรวบรวมฟังก์ชันต่างๆ มาไว้ในโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น ที่สำคัญไม่ต้องปวดหัวกับการบันทึกบัญชีและมีการปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับมาตรฐานบัญชีอยู่ตลอดเวลา 

          ในครั้งนี้เราได้ทำการเปรียบเทียบระหว่าง Prosoft ibiz และ Microsoft Excel ออกเป็นทั้งหมด 10 ข้อ มาดูกันว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร...?


 1745
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์