ความสำคัญ และขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน e-Tax Invoice by Email

ความสำคัญ และขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน e-Tax Invoice by Email

ความสำคัญ และขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน e-Tax Invoice by Email
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น เพื่อรองรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการประทับตราเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ.

 

 361
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์