ขั้นตอนการซิงค์อีเมล Outlook เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรม Prosoft ibiz

ขั้นตอนการซิงค์อีเมล Outlook เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรม Prosoft ibiz

        การซิงค์อีเมล Outlook คือ การตั้งค่าให้ Email Outlook ที่เราใช้งาน สามารถนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกได้ ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้


        ให้ผู้ใช้เข้าไปยัง www.outlook.com จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการระบุ “Email Login(หมายเลข 1) และกดปุ่ม “ถัดไป(หมายเลข 2) ดังภาพ


        หลังจากที่มีการ Login เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ Email ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Setting(หมายเลข 3) ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ และเลื่อนลงมาข้างล่างสุดให้กดปุ่ม “ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด(หมายเลข 4) ดังภาพ


        จากนั้นให้กดเลือกหัวข้อ “จดหมาย(หมายเลข 5) เลือก “ซิงค์อีเมล(หมายเลข 6) และทำการ Check box ในช่อง “ใช่(หมายเลข 7) ของหัวข้อให้อุปกรณ์และแอปใช้งาน POP และให้ผู้เลื่อนลงมาข้างหลังสุดจะพบหัวข้อ “การตั้งค่า SMTP(หมายเลข 8) โดยให้ผู้นำรายละเอียด SMTP ดังกล่าวระบุที่เมนูตั้งค่าอีเมล์บนโปรแกรม Prosoft ibiz ดังภาพ

 108
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์