การตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนบน Gmail และการสร้างรหัสผ่านสำหรับแอป

การตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนบน Gmail และการสร้างรหัสผ่านสำหรับแอป

          ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2022 ทาง Gmail ได้มีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อย เพื่อจะรักษาบัญชีให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขการตั้งค่ายืนยันแบบ 2 ขั้น และการสร้างรหัสผ่านสำหรับแอป โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

          1. ให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าต่าง Gmail และทำการเลื่อนเมาส์ไปยัง Icon ที่อยู่มุมขวา แล้วเลือก “จัดการบัญชี Google” ดังภาพ          2. เมื่อเข้าถึงหน้าต่างการจัดการบัญชี Google เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู “ความปลอดภัย” แล้วเลือก “การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน” ดังภาพ


          3. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “ต่อไป” ดังภาพ


          4. จากนั้นให้ผู้ใช้ “กรอกเบอร์โทรศัพท์” ที่ผูกไว้กับ Gmail แล้วการส่งข้อมูลให้เลือกเป็น “ข้อความ” จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ส่ง” ดังภาพ


          5. จะพบว่าข้อความจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์ที่ผูกไว้ แล้วนำข้อความดังกล่าวมากรอกยืนยันในช่อง “ป้อนรหัส” จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” ดังภาพ


          6. จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการกดปุ่ม “เปิด” ดังภาพ


          7. จะพบว่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนสำเร็จ ในหน้าต่างนี้ ดังภาพ


          8. จากนั้นให้ผู้ใช้กลับมาสู่หน้าต่างการจัดการบัญชี Google เลือกเมนู “ความลอยภัย” แล้วเลือก “รหัสผ่านสำหรับแอป” ดังภาพ


          9. Google จะพาไปยังหน้าจอสำหรับระบุ Password ในการ Login Gmail เมื่อผู้ใช้ระบุเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ถัดไป” ดังภาพ


          10. เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะพบหน้าต่างรหัสผ่านสำหรับแอป ให้ผู้ใช้ไปยังหัวข้อเลือกแอปและอุปกรณ์ที่คุณต้องการสร้างรหัสผ่านสำหรับแอป แล้วเลือก “(ชื่อกำหนดเอง) อื่น” ดังภาพ


          11. ให้ตั้งชื่อแอป ในการสร้าง Password จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” ดังภาพ


          12. ระบบจะทำการสร้าง Password โดยอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้ทำการ Copy Password ดังกล่าว จากนั้นกดปุ่ม “เสร็จ” ดังภาพ


          13. ให้นำ Password มาใส่ในช่อง Password ในหน้าตั้งค่า Email Setting ของระบบ ดังภาพ

 144
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์