สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ !! ก่อนย้ายไปทำบัญชี บนระบบ Online

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ !! ก่อนย้ายไปทำบัญชี บนระบบ Online

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำงานในธุรกิจเป็นอย่างมาก และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมาก
งานบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมของธุรกิจ ชี้วัดสุขภาพทางการเงินขององค์กร ว่ามีกำไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด ในยุคที่การตัดสินใจของลูกค้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำบัญชีบนกระดาษที่ใช้เอกสารจำนวนมากอาจทำให้ไม่ทันความต้องการ การมีเครื่องมือในการทำบัญชีเป็นตัวช่วยให้งานบัญชี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมาก

ปัจจัยที่ธุรกิจควรคำนึงถึง ในการเลือกโปรแกรมบัญชี Online

1. วิเคราะห์ทรัพยากรของธุรกิจ
ดูความพร้อมของธุรกิจในด้านทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ , Web Hosting ,Server , Cloud Computing ที่รองรับการทำงานแต่ละซอฟต์แวร์

2.ระบบบัญชีต้องมีความน่าเชื่อถือ

ในการตัดสินใจเลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชีออนไลน์ ควรได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร เพื่อป้องกันปัญหาการทำบัญชีไม่ถูกต้องตามสรรพากรกำหนด

3. ราคามีความเหมาะสม
ควรเลือกซอฟต์แวร์ที่มีราคาเหมาะสมกับฟังชั่นที่ได้รับ เพื่อให้การทำบัญชีได้อย่างครบถ้วน

4.คำนึงถึงความปลอยภัยของข้อมูล
ข้อมูลด้านการเงินของธุรกิจถือมีความสำคัญมาก หากข้อมูลรั่วไหลไปยังคู่แข่งหรือผู้ไม่ประสงค์ดี ธุรกิจอาจได้รับความเสียหาย ควรมีติดตั้งซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลบนเครื่อง Serverขององค์กร ช่วยให้คุณจัดการและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลได้เอง หรือจัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud Computing ที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

5.ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
การทำบัญชีถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หากซอฟต์แวร์ใช้งานยากและซับซ้อนหลายขั้นตอน อาจทำให้การทำบัญชีมีโอกาสผิดพลาดได้สูงหรือส่งเอกสารให้ผู้บริหารได้ช้าลง

6.ซอฟต์แวร์ต้องเข้ากับธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ต้องสสามารถตอบสนองการทำงานบัญชีของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน มีฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ในการทำบัญชีรอบด้าน

7.สำรวจความพร้อมของบุคลากร
ในการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในธุรกิจ บุลคลกรภายในองค์กรควรมีความพร้อมและยอมรับกระบวนการทำงานที่จะเกิดขึ้น ถ้าพนักงานไม่มีความพร้อมอาจทำให้การทำบัญชีลาช้า และมีข้อผิดพลาดได้

--- เริ่มต้นมองหาซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณกันเลย !! ---Prosoft ibiz

โปรแกรมบัญชีออนไลน์  ที่ตอบสนองความต้องการด้านบัญชี ด้วยประสิทธิภาพและ

คุณสมบัติของโปรแกรมที่ช่วยให้คุณทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

ทดลองใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ที่นี่
 309
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์