สถานะ Cancle Invioce กับ Inacative Invoice ต่างกันอย่างไร

สถานะ Cancle Invioce กับ Inacative Invoice ต่างกันอย่างไร

   

          Cancel Invoice ใช้ในกรณีที่ เมื่อมีการบันทึกสารระสำคัญผิด เช่น ที่อยู่ ชื่อผู้ติดต่อ ไม่ถูกต้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงิน กด Cancel เอกสาร ระบบ จะคัดลอกเอกสารเดิมมาให้โดยใช้เลขที่ใบกำกับภาษีใหม่ เพื่อให้เราแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งเอกสารที่ Cancel จะมีผลกับรายงาน GL และรายงานภาษี

 

          Inactive Invoice ใช้ในกรณีที่ต้องการยกเลิกเอกสาร ออกใบกำกับภาษีแล้วลูกค้ายกเลิก หรือเราทำเอกสารผิด เพื่อให้เลขที่เอกสาร Running ต่อ อีกทั้งเวลาทำการ Audit ยังสามารถตรวจสอบได้  โดยสถานะ Inactive Invoice จะไม่มีผลต่อรายงาน

 

          หมายเหตุ : ก่อนดำเนินการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบกำกับภาษีแต่ละครั้ง หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้ทุกครั้ง เพราะหากเกิดการแก้ไขสถานะอย่างผิดวิธี แล้วต้องการกลับมาแก้ไขเอกสาร จะต้องดำเนินการแจ้งทีมงานให้แก้ไขสถานะเอกสารให้ โดยมีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 500 บาท

 

 399
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์