คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

9 รายการ
โอกาสในการขายสินค้าในแต่ละครั้งตั้งแต่เปิดการขาย มีการติดต่อเสนอราคา จนกระทั้งลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือปิดการขายสำเร็จ โดยจะมีการเก็บรายละเอียดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไว้ด้วย ซึ่งเราสามารถนำโอกาสทางการขายมาใช้เป็นเครื่องมือของพนักงานขายในการเก็บประวัติการติดต่อ หรือสถานะงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถใช้โอกาสทางการขายเพื่อติดตามการขาย และดูภาพรวมการขายที่เกิดขึ้นได้
5311 ผู้เข้าชม
CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือที่เรียกกันว่า “การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า” โดยเริ่มจากการศึกษา “ความต้องการ” และ “พฤติกรรม” ของลูกค้า แล้วจึงนำมาจัดทำเป็นกระบวนการในการตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่รายได้ที่มากขึ้นในอนาคต
2928 ผู้เข้าชม
ปฏิทินกิจกรรม : แสดงกิจกรรมที่พนักงานต้องทำในแต่ละวันในปฏิทิน เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ปฏิทินครบรอบ : แสดงวันเกิดของลูกค้าและผู้ขายบนปฏิทินเพื่อให้พนักงานดำเนินสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เพิ่มขึ้น
2475 ผู้เข้าชม
การบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่มีการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ว่าทำกิจกรรมในรูปแบบใดเริ่มเมื่อไหร่ และสิ้นสุดเมื่อไหร่ รวมถึงเก็บเป็นประวัติเพื่อใช้ในการเรียกดูภายหลังได้ โดยมีประเภทของการบันทึกข้อมูลกิจกรรม มีทั้งหมด 3 ประเภท
1528 ผู้เข้าชม
ผู้ที่สนใจสินค้า หรือใช้บริการ แต่ยังมิได้ทำการตกลงซื้อสิ้นค้า หรือใช้บริการ ณ ช่วงเวลาที่ติดต่อเข้ามา ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนจากผู้สนใจ ให้เป็นลูกค้า หรือลูกหนี้ของกิจการได้ทันที
1406 ผู้เข้าชม
การกำหนดวันที่/ระยะเวลาการแจ้งเตือน ช่องทางการแจ้งเตือน และรายการพนักงานที่แจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดกับกิจกรรมที่สำคัญ หรือการนัดหมายต่างๆ การกำหนดการแจ้งเตือนกิจกรรมให้พนักงานคนอื่นๆได้ทราบ
1297 ผู้เข้าชม
ผู้ใช้สามารถค้นหาและระบุตำแหน่งแผนที่ติดต่อลูกค้าในกิจกรรมเพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลสถานที่นัดหมายได้
824 ผู้เข้าชม
เมื่อเข้าเมนูบันทึกกิจกรรม แต่ระบบไม่อนุญาตให้เลือกวันที่ย้อนหลัง สามารถตั้งค่าให้บันทึกกิจกรรมย้อนหลังได้ดังนี้
692 ผู้เข้าชม
สถานะโอกาสทางการขาย คือ ตัวกำหนดความคืบหน้าในการดำเนินการของโอกาสทางการขายนั้นๆ เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการติดตามโอกาสทางการขายดังกล่าวในลำดับต่อไป โดยปกติแล้วสถานะโอกาสทางการจะประกอบไปด้วย สถานะปิดการขายไม่สำเร็จ, สถานะกำลังพิจารณา หรือสถานะปิดการขายสำเร็จ เป็นต้น
319 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์