คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบคลังสินค้า

ระบบคลังสินค้า

12 รายการ
ในการตรวจเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz มีวิธีการตรวจเช็คทั้งหมด 2 วิธี
3156 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการเพิ่มหน่วยนับสินค้า เนื่องจากต้องใช้หน่วยนับมากกว่า 1 หน่วยนับ เช่นการซื้อสินค้า ซื้อเป็นนแพ็ค แต่ขายเป็นชิ้น เป็นต้น สามารถกำหนดได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3063 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกเอกสารการเบิกสินค้าออกจากคลังคลังสินค้า ผู้ใช้งานสามารถทำรายการได้ตามขั้นตอนดังนี้
2038 ผู้เข้าชม
ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า (Item Journal) คือ การเพิ่ม – ลดสินค้าในทีมีในระบบและในคลังสินค้าให้มีจำนวนที่เท่ากัน และยังเป็นระบบที่ช่วยการเบิกสินค้าไปใช้ หรือการสร้างสินค้าชุด เป็นต้น
1808 ผู้เข้าชม
การแสดงรายงานต้นทุนสินค้า แสดงข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน
1634 ผู้เข้าชม
การกำหนดสินค้าของกิจการ เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลซื้อ ขายสินค้า เพื่อจำแนกประเภทของสินค้า
1290 ผู้เข้าชม
กรณีที่สินค้ามีหลายรายการ และผู้ใช้ไม่สามารถทราบที่เก็บสินค้าในคลัง หรือเพื่อช่วยลดระยะเวลาการเลือกคลังสินค้าในหน้ารายการเอกสารกรณีที่ต้องเลือกสินค้าหลายรายการ เป็นต้น สามารถกำหนดให้ระบบแสดงคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ โดยมีวิธีการดังนี้
1182 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบยอดสินค้าที่ติดลบในระบบ เพื่อเช็คข้อมูลหรือทำการปรับเพิ่ม-ลดสินค้าในสต็อก สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1128 ผู้เข้าชม
เป็นการกำหนดเงื่อนไขในการเรียกดูจำนวนสินค้าคงเหลือ ในรูปแบบรวมคลังสินค้า หรือแยกคลังสินค้า
961 ผู้เข้าชม
วันนี้เรามีวิธีการ Clear การคำนวณต้นทุนสินค้า มาให้ดูกันค่ะ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
937 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz สามารถกำหนดให้ผู้ใช้ไม่สามารถขายสินค้าที่ต่ำกว่าราคาทุนได้ เพื่อลดอัตราการขาดทุนจากการขายสินค้า
855 ผู้เข้าชม
หลังจากที่ผู้ใช้เริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz มักจะพบว่าระบบได้มีการสร้างประเภทกลุ่มสินค้าทั้งหมด 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ กลุ่มสินค้าทั่วไป และ กลุ่มสินค้าวัตถุดิบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มประเภทกลุ่มสินค้าดังกล่าวได้เอง
329 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์