รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

33 รายการ
เพิ่มการแสดงเบอร์โทรศัพท์ในหน้า List ของเมนูผู้สนใจ (Lead), พัฒนา Option การจ่ายเงินสดย่อยมากกว่าเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย และอื่นๆ
99 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option การเลือกสถานะ Inactive ของเอกสารใบกำกับภาษี, เปลี่ยนรูปแบบการกรอกส่วนลดท้ายบิลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้ และอื่นๆ
59 ผู้เข้าชม
เพิ่มการดึงข้อมูลผู้สนใจ (Lead) สามารถสร้างใบเสนอราคาได้, เพิ่มคำอธิบายในรายงานสินค้า, ปรับเปลี่ยนการเรียกลำดับความสำคัญของการอนุมัติเอกสาร และอื่นๆ
92 ผู้เข้าชม
เพิ่มแบบฟอร์มมาตรฐาน (ไม่มีส่วนลด), เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน Email ที่จัดส่ง, เพิ่มระบบการ Clear Cookie และอื่นๆ
70 ผู้เข้าชม
เพิ่มคำอธิบายในรายงานบัญชีคุมพิเศษ, เพิ่มรายงานสิทธิ์การเข้าระบบ, เพิ่มเงื่อนไขการยกเลิกใบกำกับภาษี และอื่นๆ
81 ผู้เข้าชม
เพิ่มแสดงขึ้นตอนการอนุมัติเอกสาร, เพิ่มการ Require ในการระบุเหตุผลลดหนี้, เพิ่มระบบ Clear Cache อัตโนมัติ และอื่นๆ
69 ผู้เข้าชม
เพิ่มสถานะผู้สนใจในรายงาน Lead None Moving Report , เพิ่ม Option การเลือกแสดงต้นฉบับ / สำเนาและการแสดงรายละเอียดสินค้า
92 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบ Purchase Order , เปิดใช้งานระบบ GL Recurring และ Recurring Process
98 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบยกเลิกเลขที่เช็คจ่าย ระบบ Reuse เช็คจ่าย เพิ่มแบบฟอร์มใบขอจ่ายเงินสด และอื่นๆ
86 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Filter ใช้เลือกช่วงผู้รับผิดชอบได้ และเพื่มการ Save Draf ของสินค้าและบริการ
88 ผู้เข้าชม
1090 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์