รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

34 รายการ
เปิดใช้งานระบบปิดบัญชีสิ้นปี, พัฒนาระบบราคาสินค้าแบบลำดับขั้น (Price Level), พัฒนาเมนูตั้งค่าบัญชีรวมบริการ และอื่นๆ
100 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงเบอร์โทรศัพท์ในหน้า List ของเมนูผู้สนใจ (Lead), พัฒนา Option การจ่ายเงินสดย่อยมากกว่าเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย และอื่นๆ
131 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option การเลือกสถานะ Inactive ของเอกสารใบกำกับภาษี, เปลี่ยนรูปแบบการกรอกส่วนลดท้ายบิลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้ และอื่นๆ
80 ผู้เข้าชม
เพิ่มการดึงข้อมูลผู้สนใจ (Lead) สามารถสร้างใบเสนอราคาได้, เพิ่มคำอธิบายในรายงานสินค้า, ปรับเปลี่ยนการเรียกลำดับความสำคัญของการอนุมัติเอกสาร และอื่นๆ
124 ผู้เข้าชม
เพิ่มแบบฟอร์มมาตรฐาน (ไม่มีส่วนลด), เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน Email ที่จัดส่ง, เพิ่มระบบการ Clear Cookie และอื่นๆ
90 ผู้เข้าชม
เพิ่มคำอธิบายในรายงานบัญชีคุมพิเศษ, เพิ่มรายงานสิทธิ์การเข้าระบบ, เพิ่มเงื่อนไขการยกเลิกใบกำกับภาษี และอื่นๆ
100 ผู้เข้าชม
เพิ่มแสดงขึ้นตอนการอนุมัติเอกสาร, เพิ่มการ Require ในการระบุเหตุผลลดหนี้, เพิ่มระบบ Clear Cache อัตโนมัติ และอื่นๆ
84 ผู้เข้าชม
เพิ่มสถานะผู้สนใจในรายงาน Lead None Moving Report , เพิ่ม Option การเลือกแสดงต้นฉบับ / สำเนาและการแสดงรายละเอียดสินค้า
105 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบ Purchase Order , เปิดใช้งานระบบ GL Recurring และ Recurring Process
111 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบยกเลิกเลขที่เช็คจ่าย ระบบ Reuse เช็คจ่าย เพิ่มแบบฟอร์มใบขอจ่ายเงินสด และอื่นๆ
110 ผู้เข้าชม
1489 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์