รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

34 รายการ
ปรับแก้ไขเอกสารแสดงสถานะเช็ครับที่อ้างอิง,ปรับเวลาในการเรียกรายงานให้เร็วขึ้น,เพิ่ม VDO อธิบายการใช้งานระบบ Setting
117 ผู้เข้าชม
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
124 ผู้เข้าชม
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
128 ผู้เข้าชม
เพิ่มประเภทเอกสารของเมนูปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า,เพิ่มการ Export รายงาน,เพิ่มสินค้าชุดพิเศษและการบันทึกข้อมูลระบบต่างๆ
113 ผู้เข้าชม
เพิ่มการค้นหาเอกสารตามเลขที่อิง,เพิ่ม Permission ของระบบ Adjust Price,เพิ่มการ Export รายงานระบบงานขาย
104 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดง History,เพิ่มการ Export ในรายงาน,เพิ่มรายงานการปรับปรุงสินค้า
103 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ระบบ GL Pre Payment,ปรับการแสดง Logo ใน Form,ปรับแก้ไขรายงานต่างๆ
104 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงานส่งคืน, ลดหนี้, พัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐาน (แสดงสินค้าชุด) และอื่นๆ
103 ผู้เข้าชม
เพิ่มสถานะเอกสารรายการรายวัน, ปรับแก้ไขรายงานโดยสามารถกรองตาม Cost Center - Internal Order และอื่นๆ
86 ผู้เข้าชม
1490 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์