รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

33 รายการ
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
103 ผู้เข้าชม
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
114 ผู้เข้าชม
เพิ่มประเภทเอกสารของเมนูปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า,เพิ่มการ Export รายงาน,เพิ่มสินค้าชุดพิเศษและการบันทึกข้อมูลระบบต่างๆ
93 ผู้เข้าชม
เพิ่มการค้นหาเอกสารตามเลขที่อิง,เพิ่ม Permission ของระบบ Adjust Price,เพิ่มการ Export รายงานระบบงานขาย
81 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดง History,เพิ่มการ Export ในรายงาน,เพิ่มรายงานการปรับปรุงสินค้า
84 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ระบบ GL Pre Payment,ปรับการแสดง Logo ใน Form,ปรับแก้ไขรายงานต่างๆ
83 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงานส่งคืน, ลดหนี้, พัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐาน (แสดงสินค้าชุด) และอื่นๆ
73 ผู้เข้าชม
เพิ่มสถานะเอกสารรายการรายวัน, ปรับแก้ไขรายงานโดยสามารถกรองตาม Cost Center - Internal Order และอื่นๆ
66 ผู้เข้าชม
เปิดใช้งานระบบปิดบัญชีสิ้นปี, พัฒนาระบบราคาสินค้าแบบลำดับขั้น (Price Level), พัฒนาเมนูตั้งค่าบัญชีรวมบริการ และอื่นๆ
81 ผู้เข้าชม
1091 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์