Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน สิงหาคม 2566


Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน สิงหาคม 2566


เพิ่มช่องแสดงรายการ จำนวนการปรับปรุงเอกสาร (Revise) ที่เคยมีการอนุมัติ, เพิ่ม Option เลือกสถานะ การออกใบกำกับภาษีแทน (Instead Invoice), แก้ไขแบบฟอร์มใบวางบิล (แสดงรายการสินค้า) ให้แสดงช่อง จำนวนเงินวางบิล และอื่นๆ

 171
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์