คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

29 รายการ
กรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ และมีในส่วนของประกันสังคมด้วย จะมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร
100242 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากร ในกรณี ภาษีขาย>ภาษีซื้อ , ภาษีขาย<ภาษีซื้อ
21514 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่บริษัท มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก หรือกรรมการบริษัท สามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้
4473 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่มีการซื้อรถยนต์ใช้ในกิจการ สามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาของ รถยนต์ ได้โดยมีวิธีบันทึกบัญชีดังนี้
3602 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการรายวัน กรณีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งมียอด Dr. Cr. ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ค่าเช่า เงินเดือน เป็นต้น ให้บันทึกที่เมนูใด ?
3451 ผู้เข้าชม
ปิดบัญชีสิ้นปี คือ เป็นการสรุปผลการดำเนินการที่มีการบันทึกบัญชีตลอดทั้งปีภาษี เพื่อนำยอดคงเหลือไปเป็นยอดยกไปในปีถัดไป โดยเมื่อปิดบัญชีสิ้นปีเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มข้อมูลในปีที่ปิดบัญชีได้
2952 ผู้เข้าชม
เมนูรับชำระหนี้ สามารถพิมพ์ฟอร์มที่แสดงรายการสินค้าได้ค่ะ
1981 ผู้เข้าชม
เมื่อผู้ใช้งานทำรายการต่างๆในระบบ จะต้องมีการกำหนดงวดบัญชี หรือรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1896 ผู้เข้าชม
ถ้าไม่ได้ทำการ Post GL ในบางเอกสาร จะสามารถทำการตรวจสอบและทำการPost GLได้ที่เมนูใด ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู รายการรายวัน (Batch)
1562 ผู้เข้าชม
เมื่อผู้ใช้งานต้องการพิมพ์เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงรายละเอียดการรับชำระหนี้ สามารถเลือกแบบฟอร์มมาตรฐานได้ ดังนี้
1297 ผู้เข้าชม
กรณีที่ลูกค้ามีการจ่ายชำระค่าสินค้าเข้ามาในรูปแบบของบัตรเครดิต สามารถบันทึกได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1061 ผู้เข้าชม
สามารถตรวจสอบยอดขายของสินค้า เปรียบเทียบกับยอดภาษีขายได้
994 ผู้เข้าชม
หากต้องการเพิ่มข้อมูลลูกหนี้ยกมา จากงวดบัญชีก่อนของกิจการสำหรับกรณีที่เริ่มใช้งานโปรแกรมเพื่อนำไปอ้างอิงในขั้นตอนการทำงานอื่นๆ โดยการบันทึกลูกหนี้ยกมานี้จะไม่มีผลต่อสต๊อก แต่จะมีผลต่อรายงานการ์ดลูกหนี้
981 ผู้เข้าชม
หากผู้ใช้ต้องการบันทึกรายการใบกำกับภาษีซื้อย้อนหลังเกิน 6 เดือน ซึ่งตามปกติจะไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้งานจะต้องทำการกำหนด Option เพื่อให้สามารถบันทึกได้
942 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์