คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

27 รายการ
ถ้าไม่ได้ทำการ Post GL ในบางเอกสาร จะสามารถทำการตรวจสอบและทำการPost GLได้ที่เมนูใด ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู รายการรายวัน (Batch)
597 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการรายวัน กรณีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งมียอด Dr. Cr. ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ค่าเช่า เงินเดือน เป็นต้น ให้บันทึกที่เมนูใด ?
1200 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากร ในกรณี ภาษีขาย>ภาษีซื้อ , ภาษีขาย<ภาษีซื้อ
4960 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่บริษัท มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก หรือกรรมการบริษัท สามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้
474 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ และมีในส่วนของประกันสังคมด้วย จะมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร
19910 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่มีการซื้อรถยนต์ใช้ในกิจการ สามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาของ รถยนต์ ได้โดยมีวิธีบันทึกบัญชีดังนี้
1255 ผู้เข้าชม
ปิดบัญชีสิ้นปี คือ เป็นการสรุปผลการดำเนินการที่มีการบันทึกบัญชีตลอดทั้งปีภาษี เพื่อนำยอดคงเหลือไปเป็นยอดยกไปในปีถัดไป โดยเมื่อปิดบัญชีสิ้นปีเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มข้อมูลในปีที่ปิดบัญชีได้
580 ผู้เข้าชม
เมนูรับชำระหนี้ สามารถพิมพ์ฟอร์มที่แสดงรายการสินค้าได้ค่ะ
508 ผู้เข้าชม
เป็นการกำหนดจำนวนเงินที่รับชำระหนี้ที่ขาด หรือเกินยอดรวมทั้งสิ้นของบิล เช่น รับชำระในบิลที่มียอดเศษสตางค์ เช่น 598.41 แต่เมื่อรับชำระจริงจะปัดขึ้นหรือปัดลงให้เป็นยอดเต็ม เป็น 598.50 เป็นต้น จึงทำให้เกิดเงินขาดเกิน เมื่อบันทึกในเอกสารจะไม่สามารถ Save ได้ ดังนั้นจะต้องมีการกำหนดจำนวนเงินรับชำระขาด/ เกิน
164 ผู้เข้าชม
เมื่อผู้ใช้งานต้องการพิมพ์เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงรายละเอียดการรับชำระหนี้ สามารถเลือกแบบฟอร์มมาตรฐานได้ ดังนี้
114 ผู้เข้าชม
เมื่อผู้ใช้งานทำรายการต่างๆในระบบ จะต้องมีการกำหนดงวดบัญชี หรือรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
279 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มสมุดรายวัน เนื่องจากระบบมีให้ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรหัสสมุดรายวันได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
164 ผู้เข้าชม
เมื่อมีการรับเงินมัดจำค่าสินค้า/บริการ ก่อนบางส่วน สามารถบันทึกได้ที่ เมนูรับเงินมัดจำและหลังจากนั้น ผู้ใช้งานสามารถทำการอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำไปตัดยอดที่รับชำระได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
178 ผู้เข้าชม
กรณีที่ลูกค้ามีการจ่ายชำระค่าสินค้าเข้ามาในรูปแบบของบัตรเครดิต สามารถบันทึกได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
221 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์