คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขาย

17 รายการ
การแก้ไขเอกสารใบเสนอราคา หรือเอกสารใบสั่งซื้อใหม่ ในกรณีที่เอกสารใบเสนอราคาหรือเอกสารใบสั่งซื้อผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
1101 ผู้เข้าชม
วิธีกำหนดส่วนลดท้ายบิล สำหรับการบันทึกรายการขายสดและขายเชื่อ สามารถกำหนดได้ที่ใด
757 ผู้เข้าชม
วิธีส่ง E-mail เอกสารใบเสนอราคา
7526 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ประกอบการได้จำทำเอกสารใบกำกับภาษี โดยมีรายการในเอกสารไม่ครบถ้วน และต้องการยกเลิกเอกสารใบกำกับภาษีเดิมสามารถทำได้ 2 สถานะดังนี้
611 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการรับคืนสินค้า กรณีที่สินค้าที่ลูกหนี้ได้รับไม่ถูกต้อง หรือชำรุดระหว่างการขนส่ง ฉะนั้นผู้ขายจะต้องมีการบันทึกรับสินค้าคืน หรือลดหนี้ค่าสินค้าให้แก่ลูกหนี้ โดยจะเป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า ที่ลดหนี้นั้นคืนให้กับลูกหนี้เป็นเงินสด, เช็ค หรือโอนเงินทันที
456 ผู้เข้าชม
การระบุเหตุผลของการลดหนี้ จะใช้ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้ากับกิจการ แล้วพบว่าสินค้าที่สั่งซื้อมานั้นไม่ถูกต้องตามข้อตกลงในการสั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุดระหว่างการขนส่ง ซื้อเป็นเหตุที่กิจการต้องจัดทำเอกสารลดหนี้ให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจำแนกเอกสาร และให้ทราบเหตุผลการลดหนี้ จึงจำเป็นต้องมีการระบุเหตุผลการลดหนี้ทุกครั้งในการจัดทำเอกสาร
252 ผู้เข้าชม
การขายสินค้าให้กับลูกค้า และพบว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปนั้นมีของแถม จะมีวิธีการบันทึกในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz อย่างไร ?
2770 ผู้เข้าชม
การบันทึกภาษีขายที่จะต้องมีการยื่นเพิ่มเติมให้กับกรมสรรพากร โดยที่จะต้องแสดงยอดขายแจ้งไว้ขาด
638 ผู้เข้าชม
การกำหนดการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา สามารถกำหนดเป็นประเภทการอนุมัติ ตามจำนวนเงินได้ โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้
235 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเปิดบิลขายสินค้าโดยไม่ต้องการให้มีผลต่อสต็อกสินค้า หรือต้องการออกบิลไปก่อน แต่ยังไม่ได้ส่งของให้ลูกค้า จึงยังไม่ต้องการให้มีผลต่อสต็อก สามารถทำได้ดังนี้
199 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่ทำรายการที่ระบบ Purchase จะสามารถระบุเลขที่ใบส่งของ ที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าได้ หากต้องการกำหนด Option ตรวจสอบการระบุเลขที่ใบส่งของสามารถทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมระบุ ตามขั้นตอนดังนี้
99 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบรายการเอกสารใบกำกับภาษีขายเชื่อ/ขายสด ตามยอดขาย ว่ามียอดตรงกันกับหรือไม่ สามารถทำได้ดังนี้
196 ผู้เข้าชม
โดยปกติการออกเอกสารใบกำกับภาษี จะต้องระบุเลขที่ใบกำกับภาษี ด้วยเสมอทุกครั้งเพื่อนำส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีบางกรณีที่ไม่จำเป็นต้องระบุเลขที่ใบกำกับภาษีก็ได้ เช่น กรณีขายสินค้าแบบไม่คิดภาษี (No VAT) หรือสามารถทำได้โดยกำหนดประเภทภาษีให้เป็นภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนด (Def. Vat) โดยการตั้งค่า Def. Vat
340 ผู้เข้าชม
กรณีที่เราต้องการอ้างอิงผู้สนใจ (Lead) มาเปิดใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
144 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์