คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขาย

19 รายการ
วิธีส่ง E-mail เอกสารใบเสนอราคา
12786 ผู้เข้าชม
การขายสินค้าให้กับลูกค้า และพบว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปนั้นมีของแถม จะมีวิธีการบันทึกในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz อย่างไร ?
9442 ผู้เข้าชม
การแก้ไขเอกสารใบเสนอราคา หรือเอกสารใบสั่งซื้อใหม่ ในกรณีที่เอกสารใบเสนอราคาหรือเอกสารใบสั่งซื้อผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
3647 ผู้เข้าชม
การบันทึกภาษีขายที่จะต้องมีการยื่นเพิ่มเติมให้กับกรมสรรพากร โดยที่จะต้องแสดงยอดขายแจ้งไว้ขาด
3602 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการรับคืนสินค้า กรณีที่สินค้าที่ลูกหนี้ได้รับไม่ถูกต้อง หรือชำรุดระหว่างการขนส่ง ฉะนั้นผู้ขายจะต้องมีการบันทึกรับสินค้าคืน หรือลดหนี้ค่าสินค้าให้แก่ลูกหนี้ โดยจะเป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า ที่ลดหนี้นั้นคืนให้กับลูกหนี้เป็นเงินสด, เช็ค หรือโอนเงินทันที
2528 ผู้เข้าชม
วิธีกำหนดส่วนลดท้ายบิล สำหรับการบันทึกรายการขายสดและขายเชื่อ สามารถกำหนดได้ที่ใด
2293 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ประกอบการได้จำทำเอกสารใบกำกับภาษี โดยมีรายการในเอกสารไม่ครบถ้วน และต้องการยกเลิกเอกสารใบกำกับภาษีเดิมสามารถทำได้ 2 สถานะดังนี้
1738 ผู้เข้าชม
หากต้องการระบุหมายเหตุส่วนท้ายฟอร์มของเอกสารใบเสนอราคา สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
1662 ผู้เข้าชม
โดยปกติการออกเอกสารใบกำกับภาษี จะต้องระบุเลขที่ใบกำกับภาษี ด้วยเสมอทุกครั้งเพื่อนำส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีบางกรณีที่ไม่จำเป็นต้องระบุเลขที่ใบกำกับภาษีก็ได้ เช่น กรณีขายสินค้าแบบไม่คิดภาษี (No VAT) หรือสามารถทำได้โดยกำหนดประเภทภาษีให้เป็นภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนด (Def. Vat) โดยการตั้งค่า Def. Vat
1540 ผู้เข้าชม
การระบุเหตุผลของการลดหนี้ จะใช้ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้ากับกิจการ แล้วพบว่าสินค้าที่สั่งซื้อมานั้นไม่ถูกต้องตามข้อตกลงในการสั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุดระหว่างการขนส่ง ซื้อเป็นเหตุที่กิจการต้องจัดทำเอกสารลดหนี้ให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจำแนกเอกสาร และให้ทราบเหตุผลการลดหนี้ จึงจำเป็นต้องมีการระบุเหตุผลการลดหนี้ทุกครั้งในการจัดทำเอกสาร
1032 ผู้เข้าชม
การกำหนดการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา สามารถกำหนดเป็นประเภทการอนุมัติ ตามจำนวนเงินได้ โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้
993 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเปิดบิลขายสินค้าโดยไม่ต้องการให้มีผลต่อสต็อกสินค้า หรือต้องการออกบิลไปก่อน แต่ยังไม่ได้ส่งของให้ลูกค้า จึงยังไม่ต้องการให้มีผลต่อสต็อก สามารถทำได้ดังนี้
797 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบรายการเอกสารใบกำกับภาษีขายเชื่อ/ขายสด ตามยอดขาย ว่ามียอดตรงกันกับหรือไม่ สามารถทำได้ดังนี้
749 ผู้เข้าชม
กรณีที่เราต้องการอ้างอิงผู้สนใจ (Lead) มาเปิดใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
712 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์