คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบเงินสดย่อย

ระบบเงินสดย่อย

7 รายการ
การบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย ซึ่งอาจให้พนักงานที่ต้องเบิกเงินสดย่อยมาบันทึกรายการขอเบิกก่อน หลังจากที่มีการจ่ายเงินสดย่อยแก่พนักงานไปแล้ว
1720 ผู้เข้าชม
กรณีที่จ่ายเงินสดย่อย และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะสามารถทำได้หรือไม่ในโปรแกรม Prosoft ibiz
1507 ผู้เข้าชม
กรณีที่จ่ายเงินสดย่อย และมีค่าใช้จ่ายบางรายการคิดภาษี และไม่คิดภาษีภายในบิลเดียวกัน สามารถทำได้ค่ะ
862 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่มีการขอเงินสดย่อย แต่ยอดค่าใช้จ่ายเกินวงเงินสดย่อย สามารถตั้งค่าเอกสารได้ดังนี้
854 ผู้เข้าชม
เงินสดย่อย คือ การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด เป็นการกำหนดวงเงินจำนวนหนึ่งขึ้นมาถือไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เช่น รายจ่ายค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าซ่อมแซม ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่จะบันทึกเอกสารจ่ายเงินสดย่อย ผู้ใช้งานจะต้องมีการสร้างรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยมีวิธีการสร้างค่าใช้จ่ายดังนี้
850 ผู้เข้าชม
“เงินสดย่อย” คือ เงินสดที่ธุรกิจฯ ได้มีการตั้งวงเงินกันเอาไว้ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าๆ กัน และสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของกิจการ โดยจะเป็นวงเงินที่ไว้ใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ของกิจการที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าพาหนะ, อุปโภคบริโภค, นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้นกิจการสามารถนำวงเงินสดย่อยได้ที่มีการตั้งไว้ สามารถรับเงินสดย่อยซ้ำๆ ได้ ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้
297 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์