ตรวจสอบการนับสินค้า Verify Count Stock | Inventory

ตรวจสอบการนับสินค้า

เช็คปริมาณสินค้าในคลังสินค้ากับในยอดบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตรวจสอบการนับสินค้า Verify Count Stock | Inventory

ดึงข้อมูลตรวจนับสินค้า เพื่อมาตรวจสอบได้ทันที

สามารถดึงข้อมูลตรวจนับสินค้า นำมาตรวจสอบการนับสินค้าได้ทันที เพื่อหายอด ที่มีผลต่างระหว่างยอดตรวจนับ กับยอดคงเหลือในระบบ

เปรียบเทียบจำนวนสินค้าที่ตรวจนับ กับสินค้าในระบบ

เปรียบเทียบเพื่อหาผลต่างของยอดสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับจากคลังสินค้า กับยอดคงเหลือในระบบว่ามีจำนวนที่เท่ากัน หรือต่างกัน

นำยอดที่ตรวจสอบไปปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้ทันที

สามารถนำยอดที่ตรวจสอบการนับสินค้าที่เรียบร้อยแล้ว ไปปรับปรุง พิ่มลดสินค้าได้ทันที เพื่อให้จำนวนสินค้าคงเหลือทั้งในระบบ และคลังสินค้ามีจำนวนที่เท่ากัน

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

ค้นหาเอกสารตามช่วงเวลา

สามารถค้นหาเอกสารที่บันทึกในวันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือกำหนดเอง ช่วยให้คุณจัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2562-01-02
โดย :
 6553
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์