ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ปรับปรุงสินค้าในสต๊อกและในระบบให้ตรงกัน

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า| Inventory - ระบบบริหารคลังสินค้า

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า| Inventory - ระบบบริหารคลังสินค้า

เลือกประเภทการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ทำการเลือกประเภทการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าตามต้องการเช่น เบิกใช้ในการผลิต, โอนย้ายระหว่างคลัง หรือรับสินค้าผลิตเสร็จ

ปรับเพิ่มลดสินค้าตามจำนวนสินค้าในคลัง

ปรับจำนวนสินค้าในระบบ ให้ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในคลังของกิจการ
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

ระบุจำนวน พร้อมต้นทุนสินค้าต่อหน่วย

ระบุจำนวนสินค้า พร้อมระบุจำนวนต้นทุนสินค้าแต่ละรายการได้
เพื่อให้ทราบผลกำไรขาดทุนของกิจการ

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

ค้นหาเอกสารได้หลายเงื่อนไข

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์