คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

รายงานและภาษีอากร

รายงานและภาษีอากร

11 รายการ
ใบแนบ ภ.พ.30 คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
1860 ผู้เข้าชม
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ เอกสารที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ผู้รับเงินหรือผู้ขายโดยจะทำการหักเงินบางส่วนตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
1172 ผู้เข้าชม
วิธีการดูรายงานบัญชี เลือกตามสมุดรายวันนั้นทำอย่างไร
499 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ของกิจการ สามารถตรวจสอบได้ที่รายงาน Statement
290 ผู้เข้าชม
การออกเอกสารภพ.30 และเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะต้องแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายละเอียดที่อยู่ของกิจการ ดังนั้นหากผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว จะต้องมีการตั้งค่าดังนี้
209 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบว่า รหัสบัญชีในระบบ ถูกอ้างอิงหรือนำไปใช้ที่ระบบใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
170 ผู้เข้าชม
กรณีที่ ต้องการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ มีความประสงค์เป็นตัวแทน หรือเป็นผู้กระทำการแทนของผู้จ่ายเงินเพื่อออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงินสามารถบันทึกข้อมูลได้ตามขั้นตอนดังนี้
1592 ผู้เข้าชม
แนะนำขั้นตอนการกำหนดช่วงวงเงินเครดิตลูกหนี้-เจ้าหนี้ เพื่อใช้ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ต่างๆตามวงเงินเครดิต
139 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่า มีเอกสารใบกำกับภาษี หรือInvoice เอกสารใดมีการบันทึกขาย ที่มียอดสินค้าต่ำกว่าต้นทุนมีขั้นตอนการตรวจสอบได้ดังนี้
125 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรได้ออกมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม ระยะที่ 1 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้กรมสรรพากรได้กำหนดมาตรการภาษีทั้งหมด 4 มาตรการ หนึ่งในนั้นก็มีมาตรการลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย คือ มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เหลืออัตรา 1.5% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2563 โดยจ่ายชำระด้วยวิธีการใดก็ได้ และลดเหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 1 ธ.ค. 2564 เฉพาะที่จ่ายผ่านระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
554 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์