คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

รายงานและภาษีอากร

รายงานและภาษีอากร

10 รายการ
ใบแนบ ภ.พ.30 คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
748 ผู้เข้าชม
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ เอกสารที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ผู้รับเงินหรือผู้ขายโดยจะทำการหักเงินบางส่วนตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
356 ผู้เข้าชม
วิธีการดูรายงานบัญชี เลือกตามสมุดรายวันนั้นทำอย่างไร
191 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ของกิจการ สามารถตรวจสอบได้ที่รายงาน Statement
106 ผู้เข้าชม
การออกเอกสารภพ.30 และเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะต้องแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายละเอียดที่อยู่ของกิจการ ดังนั้นหากผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว จะต้องมีการตั้งค่าดังนี้
112 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบว่า รหัสบัญชีในระบบ ถูกอ้างอิงหรือนำไปใช้ที่ระบบใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
54 ผู้เข้าชม
กรณีที่ ต้องการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ มีความประสงค์เป็นตัวแทน หรือเป็นผู้กระทำการแทนของผู้จ่ายเงินเพื่อออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงินสามารถบันทึกข้อมูลได้ตามขั้นตอนดังนี้
46 ผู้เข้าชม
แนะนำขั้นตอนการกำหนดช่วงวงเงินเครดิตลูกหนี้-เจ้าหนี้ เพื่อใช้ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ต่างๆตามวงเงินเครดิต
27 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่า มีเอกสารใบกำกับภาษี หรือInvoice เอกสารใดมีการบันทึกขาย ที่มียอดสินค้าต่ำกว่าต้นทุนมีขั้นตอนการตรวจสอบได้ดังนี้
31 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์