บทความของ prosoftibiz

บทความของ prosoftibiz

589 รายการ
เมื่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจ รวมถึงความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ จึงเข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
จากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลต่อหลายธุรกิจ ทางกรมสรรพากรจึงประกาศ ขยายเวลาให้กับผู้ประกอบการทุกราย ทั้งยื่นแบบฯ รวมถึงกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรายที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น!
สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลที่ต้องจัดทำงบการเงิน จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องงบการเงินเพราะต้องลงนามรับผิดชอบในการส่งงบการเงินด้วย หากมีความผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน และหากไม่ได้นำส่งงบการเงินให้ตรงตามกำหนดก็มีความผิดทางอาญา
คลังสินค้าหรือโกดัง คือสถานที่ที่เราใช้สำหรับจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ หรือเก็บชิ้นงานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อรอการนำมาใช้งานต่อและรอเข้าสู่กระบวนการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค แต่คุณรู้ไหมคะว่าคลังสินค้าเองก็มีหลายประเภท ไม่ได้มีแค่คลังสำหรับจัดเก็บสินค้าทั่วไปอย่างที่เราเห็นกันบ่อย ๆ เพียงอย่างเดียว ถ้าใครอยากรู้แล้วว่าประเภทคลังสินค้ามีอะไรบ้าง ลองไปดูกันค่ะ
เราจะเห็นป้ายลดราคาตามห้างทุกเดือนเพื่อกระตุ้นยอดขายในทุกเดือน หรือเป็นการโละสต๊อกของเก่าและลงของใหม่ตามฤดูกาล แต่ในกลยุทธ์นี้จะใช้ได้กับแบรนด์ใหญ่ๆ ที่มีสายป่านยาว และสามารถตั้งโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ได้โดยไม่กระทบต่อรายได้หรือปากท้องของพนักงานบริษัท แน่นอนว่าเจ้าของกิจการรายย่อยทั่วไปไม่สามารถเลียนแบบกลยุทธ์การขายได้ทั้งหมด
ลองมาดูบทความนี้กันค่ะว่าข้อผิดพลาดของกิจการที่เราสามารถค้นเจอจากงบกระแสเงินสด 4 ข้อหลักๆ นั้น คืออะไรบ้าง และเราควรแนะนำเจ้าของกิจการให้รับมือกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรดี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์