บทความของ prosoftibiz

บทความของ prosoftibiz

1377 รายการ
สำนักงานบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในหลายด้าน ทั้งในแง่ของบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการการเงินและข้อมูลทางการเงินธุรกิจขององค์กร การปฏิบัติตามกฎหมาย และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยด้วย e-With​holding Tax สะดวก ไม่ต้องจัดทำเอกสาร ลดอัตราภาษีเหลือ 1%
การเริ่มต้นบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการวางแผนรากฐานทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ
เพิ่ม Tab Goods Pack เพื่อแสดงรายละเอียดสินค้าที่อยู่ในชุดสินค้า ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนชื่อสินค้า หรือราคา/หน่วยได้, เพิ่มตัวเลือก ประเภทที่อยู่ ของลูกค้าและผู้ขาย ซึ่งประกอบไปด้วยที่อยู่ตามภพ. 20, ที่อยู่ติดต่อ และที่อยู่ส่งของ, เพิ่มระบบ Import Update Good ID ของระบบ Shopee & Lazada เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการ Update ข้อมูล Good ID ของสินค้า และอื่นๆ
จำนวนเงินทั้งหมดที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยทั่วไปมักจะคำนวณเป็นรายเดือนหรือรายปี รายได้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จทางธุรกิจและความเติบโตของธุรกิจ
เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและเต็มที่ อย่างไรก็ตามการใช้เงินทดรองย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นควรทำการวางแผนและจัดการอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินในธุรกิจอย่างเหมาะสม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์