บทความของ prosoftibiz

บทความของ prosoftibiz

454 รายการ
การขึ้นราคาของสินค้าและบริการต้องสมเหตุสมผลกับการพึงพอใจของลูกค้าด้วยเนื่องจากการขึ้นราคาโดยไม่ปรับเปลี่ยนอะไรให้ดูใหม่หรือแปลกไปจากเดิมจะทำให้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หายไป วันนี้จึงขอแนะนำกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่เพิ่มลูกค้า จะมีอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันเลยค่ะ
เพิ่มสถานะผู้สนใจในรายงาน Lead None Moving Report , เพิ่ม Option การเลือกแสดงต้นฉบับ / สำเนาและการแสดงรายละเอียดสินค้า
เพิ่มระบบ Purchase Order , เปิดใช้งานระบบ GL Recurring และ Recurring Process
เพิ่มระบบยกเลิกเลขที่เช็คจ่าย ระบบ Reuse เช็คจ่าย เพิ่มแบบฟอร์มใบขอจ่ายเงินสด และอื่นๆ
เพิ่มการเลือกปีในเมนูยอดยกมาได้ เนื่องจากลูกค้าใช้งานบน Cloud ไม่สามารถตั้งค่าวันที่ปฏิทินได้, เพิ่ม Option New Edit Delete

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์