บทความของ prosoftibiz

บทความของ prosoftibiz

1299 รายการ
เพิ่มตัวกรองเรียกช่วงข้อมูลรายปี ในรายงานเปรียบเทียบยอดขายรูปแบบรายปี, ปรับการคำนวณส่วนลดสินค้า และส่วนลดท้ายบิล และอื่นๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผลเสียเกิดขึ้นกับร้านค้าของเรา เราจึงต้องหาทาง ทำอย่างไรให้ Order ไม่หลุด ให้ได้นั่นเอง ซึ่งในวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากทุกคนกัน
รายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องหัก และนำส่ง ? เมื่อจ่ายให้บุคคลธรรมดา และ เมื่อจ่ายให้นิติบุคคล แตกต่างกันอย่างไร
ผู้สอบบัญชี คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามคุณสมบัติของสภาวิชาชีพบัญชี โดยพื้นฐานแล้วเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี คือผู้ที่ต้องผ่านการทดสอบและมีชั่วโมงการทำงานครบตามที่กำหนด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังรู้จักในอีกชื่อ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant)
งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของบริษัทฯ
เรื่องของการซื้อของออนไลน์ แล้วโดนโกง ไม่ว่าจะเป็นโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของ ได้ของแต่ปลอมหรือไม่ตรงปก หรือส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ที่เป็นคนละชิ้นกับเที่เราสั่งไป ควรทำอย่างไรดี??

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์