กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

          โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จํากัด ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้ดําเนินงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยบริษัท อินโนเวชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด มีความเชื่อมั่นในโปรแกรม Prosoft ibiz สำหรับจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 723
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์