Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน เกษตรกรผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล

Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน เกษตรกรผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล

 

Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน เกษตรกร
ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล


สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz สูงสุด 10,000 บาท/ราย 

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์สนับสนุนโปรแกรม 10,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนกว่าสิทธิ์จะหมด
*การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัด


 

กติกากลาง

- ฟรีคูปองดิจิทัล มูลค่า 10,000 บาท
- สนับสนุนค่าระบบ Software
- สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )
- สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( สนับสนุน 50% )
- เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง
- ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

เงื่อนไขการสนับสนุน

ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้

1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member
2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้
- สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
- เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
- เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
- สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
- ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
- การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด

ศึกษารายละเอียดโครงการ

https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

 

 7516
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์