เริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

เริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

 

เริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

เริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ลูกค้าต้องมีการตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ให้ตรงกับกิจการของท่าน โดยแยกเป็นระบบดังนี้

การตั้งค่าข้อมูลบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

1. ตั้งค่าข้อมูลองค์กร ดูรายละเอียด
2. ตั้งค่าข้อมูลระบบซื้อ ดูรายละเอียด
3. ตั้งค่าข้อมูลระบบขาย ดูรายละเอียด
4. ตั้งค่าข้อมูลระบบสินค้าคงคลัง ดูรายละเอียด
5. ตั้งค่าระบบบัญชีแยกประเภท ดูรายละเอียด
 406
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์