คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม

30 รายการ
เพื่อการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพ เราจึงต้องกำหนดความต้องการในการติดตั้งระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
2078 ผู้เข้าชม
การสร้างพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล และที่สำคัญป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18016 ผู้เข้าชม
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานรองรับตามความต้องการของผู้ใช้
12890 ผู้เข้าชม
เป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้เข้ากับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz เพื่อให้โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลได้ เช่น บันทึก แก้ไข ลบ เป็นต้น โดยขั้นตอนนี้แนะนำให้ผู้ที่ดูแลระบบเป็นผู้กระทำการเชื่อมต่อ
1824 ผู้เข้าชม
ระบบจะมีการ Update version อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1560 ผู้เข้าชม
การ Backup เป็นการสำรองข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นไว้ โดยที่เมื่อเราทำงานแล้วเกิดความผิดพลาด ก็สามารถใช้ไฟล์ที่เราทำ Backupไว้ มากู้ข้อมูล หรือ Restore กลับคืนมาได้
1329 ผู้เข้าชม
การ Restore เป็นการนำข้อมูลสำรองที่เราได้สร้างขึ้นไว้ โดยที่เมื่อเราทำงานแล้วเกิดความผิดพลาด ก็สามารถใช้ไฟล์ที่เราทำ Backupไว้ มา Restore ข้อมูลกลับคืนมาได้
8771 ผู้เข้าชม
หลักจากที่ผู้ใช้มีต้องการ Backup Database แต่ไม่สามารถ Backup ได้โดยฟ้อง Error ขึ้นมา มีขั้นตอนการแก้ไขดังนี้
1212 ผู้เข้าชม
กรณีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 ใช้งานแต่ไม่ทราบว่าเป็นการติดตั้งแบบ Default หรือ Instant name สามารถตรวจสอบได้อย่างไร
1456 ผู้เข้าชม
การตั้งค่าเครื่องให้เป็น Public IP นั้น ช่วยให้กลุ่มผู้ใช้ในวง LAN เดียวกัน สามารถใช้งานระบบได้
6307 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานท่านอื่นเข้าตาม Url แล้วไม่สามารถใช้งานระบบได้นั้น ให้ผู้ใช้ทำการตั้งค่า Set Port Windows Firewall โดยการสร้าง Inbound Rule และ Outbound Rule
6239 ผู้เข้าชม
หลักจากที่ผู้ใช้ได้ทำการกรอกข้อมูลในช่อง Database Connection เรียบร้อยแล้ว แต่ปราบกฎว่าไม่สามารถเชื่อต่อฐานข้อมูลกับระบบได้ โดยมีวิธีแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้
14758 ผู้เข้าชม
เมื่อผู้ใช้กำลังจะติดตั้งโปรแกรม Prosoft ibiz พบว่าระบบได้มีการแจ้งเตือนเนื่องจาก Internet Information Services เวอร์ชั่นต่ำกว่า 5.1 โดยมีวิธีแก้ไข ดังนี้
330 ผู้เข้าชม
เป็นการ Run Script กรณีที่มีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงใน Database ของโปรแกรม Microsoft SQL Server
4321 ผู้เข้าชม
การ Attach Database Microsoft SQL Server คือ การเพิ่มฐานข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลที่เป็นนามสกุล .mdf และ .ldf
6861 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์