คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม

31 รายการ
หลักจากที่ผู้ใช้ได้ทำการกรอกข้อมูลในช่อง Database Connection เรียบร้อยแล้ว แต่ปราบกฎว่าไม่สามารถเชื่อต่อฐานข้อมูลกับระบบได้ โดยมีวิธีแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้
41655 ผู้เข้าชม
การสร้างพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล และที่สำคัญป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
38924 ผู้เข้าชม
การ Restore เป็นการนำข้อมูลสำรองที่เราได้สร้างขึ้นไว้ โดยที่เมื่อเราทำงานแล้วเกิดความผิดพลาด ก็สามารถใช้ไฟล์ที่เราทำ Backupไว้ มา Restore ข้อมูลกลับคืนมาได้
25831 ผู้เข้าชม
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานรองรับตามความต้องการของผู้ใช้
25409 ผู้เข้าชม
การตั้งค่าเครื่องให้เป็น Public IP นั้น ช่วยให้กลุ่มผู้ใช้ในวง LAN เดียวกัน สามารถใช้งานระบบได้
22372 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานท่านอื่นเข้าตาม Url แล้วไม่สามารถใช้งานระบบได้นั้น ให้ผู้ใช้ทำการตั้งค่า Set Port Windows Firewall โดยการสร้าง Inbound Rule และ Outbound Rule
20657 ผู้เข้าชม
การ Attach Database Microsoft SQL Server คือ การเพิ่มฐานข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลที่เป็นนามสกุล .mdf และ .ldf
15191 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยน หรือลืม Password ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ SQL Server Magnagement Studio โดยใช้ User sa สามารถทำได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
11296 ผู้เข้าชม
เป็นการ Run Script กรณีที่มีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงใน Database ของโปรแกรม Microsoft SQL Server
10902 ผู้เข้าชม
การ Backup เป็นการสำรองข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นไว้ โดยที่เมื่อเราทำงานแล้วเกิดความผิดพลาด ก็สามารถใช้ไฟล์ที่เราทำ Backupไว้ มากู้ข้อมูล หรือ Restore กลับคืนมาได้
6651 ผู้เข้าชม
กรณีที่ทำการ Backup Database และต้องการย้ายที่เก็บของไฟล์ ไปไดร์อื่นๆ มีขั้นตอนดังนี้
5509 ผู้เข้าชม
เพื่อการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพ เราจึงต้องกำหนดความต้องการในการติดตั้งระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
5293 ผู้เข้าชม
กรณีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 ใช้งานแต่ไม่ทราบว่าเป็นการติดตั้งแบบ Default หรือ Instant name สามารถตรวจสอบได้อย่างไร
4429 ผู้เข้าชม
ก่อนที่ผู้ใช้จะทำการ Import File ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกหนี้, เจ้าหนี้ หรือสินค้า ฯลฯ ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับการ Import “บนเครื่อง Server ที่ติดตั้งโปรแกรม” ซึ่งได้ทำการแบ่งออกทั้งหมด 2 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4333 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์