คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

การติดตั้งโปรแกรม

18 รายการ
เพื่อการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพ เราจึงต้องกำหนดความต้องการในการติดตั้งระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
907 ผู้เข้าชม
การสร้างพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล และที่สำคัญป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3276 ผู้เข้าชม
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานรองรับตามความต้องการของผู้ใช้
2524 ผู้เข้าชม
เป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้เข้ากับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz เพื่อให้โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลได้ เช่น บันทึก แก้ไข ลบ เป็นต้น โดยขั้นตอนนี้แนะนำให้ผู้ที่ดูแลระบบเป็นผู้กระทำการเชื่อมต่อ
673 ผู้เข้าชม
ระบบจะมีการ Update version อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
666 ผู้เข้าชม
การ Backup เป็นการสำรองข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นไว้ โดยที่เมื่อเราทำงานแล้วเกิดความผิดพลาด ก็สามารถใช้ไฟล์ที่เราทำ Backupไว้ มากู้ข้อมูล หรือ Restore กลับคืนมาได้
448 ผู้เข้าชม
การ Restore เป็นการนำข้อมูลสำรองที่เราได้สร้างขึ้นไว้ โดยที่เมื่อเราทำงานแล้วเกิดความผิดพลาด ก็สามารถใช้ไฟล์ที่เราทำ Backupไว้ มา Restore ข้อมูลกลับคืนมาได้
825 ผู้เข้าชม
หลักจากที่ผู้ใช้มีต้องการ Backup Database แต่ไม่สามารถ Backup ได้โดยฟ้อง Error ขึ้นมา มีขั้นตอนการแก้ไขดังนี้
402 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์