โอกาสทางการขาย Opportunities | iCRM

โอกาสทางการขาย

บันทึกความคืบหน้าในการขาย พร้อมติดตามผลการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ ว่าจะปิดโอกาสทางการขายสำเร็จหรือล้มเหลว

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โอกาสทางการขาย Opportunities | iCRM

ระบบแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert)

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อลูกค้ารายใหญ่มียอดที่คาดว่าจะปิดการขายสูง ไปยังผู้บริหารและคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไม่ต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปโดยไม่มีโอกาสได้รับรู้ หรือแก้ปัญหาให้กับพนักงานขาย

วิเคราะห์การขายเพื่อปิดการขายได้ตรงจุด

วิเคราะห์โอกาสทางการขายที่เกิดขึ้น ว่าจะสามารถปิดการขายสำเร็จ หรือปิดการขายล้มเหลว พร้อมระบุเหตุผลของการปิดการขายเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายในอนาคต

อ้างอิงข้อมูลไปเปิดใบเสนอราคา

สามารถอ้างอิงข้อมูลในโอการทางการขาย ไปเปิดเอกสารเสนอราคา เพื่อให้พนักงานเปิดเอกสารใบเสนอราคาได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • อัพเดทสถานะโอกาสทางการขาย (Opportunity Stage) และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า เพื่อให้ทราบว่าโอกาสที่จะปิดการขายสำเร็จมีความเป็นได้มากเท่าไหร่
  • สามารถเปิด (Reopen) โอกาสทางการขายที่เคยถูกปิดแล้วอีกครั้ง เมื่อลูกค้ากลับมาสนใจสินค้า เพื่อให้อัพเดทต่อจากข้อมูลเดิม

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

ดูเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ

ผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ หรือดูเอกสารทั้งหมด ช่วยให้ดูรายละเอียดเอกสาร ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

บันทึกเอกสารได้หลายรูปแบบ

สามารถบันทึกเอกสารได้ 4 รูปแบบ คิอ บันทึก (Save) บันทึกแบบร่าง (Save Draft) บันทึกและสร้างเอกสาร (Save & New) และบันทึกและปิดเอกสาร(Save & Close)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์