ใบสั่งขาย Sale Order | iSale

ใบสั่งขาย

ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า  เพื่อให้เตรียมการผลิตหรือการสั่งซื้อได้ถูกต้อง
ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใบสั่งขาย Sale Order | iSale

เตรียมการผลิตและสั่งซื้อได้ถูกต้อง

ยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อเตรียมการผลิต หรือจัดส่งได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคาได้

ระบบจะดึงข้อมูลในเอกสารใบเสนอราคามาแสดงให้อัตโนมัติ
ช่วยลดความผิดพลาด และสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

กรองใบสั่งขายที่ยังไม่ได้เปิดใบกำกับภาษี

สามารถกรองข้อมูลเอกสารใบสั่งขายที่ยังมิได้เปิดใบกำกับภาษี
ตามสถานะเอกสาร ที่ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามทุกเอกสาร

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถกำหนดเวลา (วัน) ที่ต้องการในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
  • สามารถระบุเลขที่เอกสาร, วันที่เอกสารใบสั่งซื้ออ้างอิง เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อได้
  • สามารถนำใบสั่งขาย อ้างอิงไปเปิดใบ Invoice ต่อไปได้ทันที

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์