รับเงินมัดจำ Deposit | isale

รับเงินมัดจำ

รับเงินมัดจำจากลูกค้าบางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อสินค้า

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รับเงินมัดจำ Deposit | isale

บันทึกรับเงินมัดจำเพื่อนำไปใช้ในระบบอื่นๆได้

สามารถอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำไปตัดยอดที่ต้องรับชำระ ที่เมนูขายเชื่อ, ขายสด,
ตั้งลูกหนี้อื่นๆ และรับชำระหนี้ ซึ่งระบบจะอ้างอิงยอดรับเงินมัดมาแสดงให้อัตโนมัติ

อ้างอิงไปหักจากยอดการขายหรือยอดการรับชำระหนี้

สามารถอ้างอิงเงินเอกสารรับเงินมัดจำไปหักจากยอดการขายสินค้าหรือยอดการรับชำระหนี้ได้
โดยสามารถหักได้ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน

กำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของวันที่วางเงินมัดจำได้

สามารถกำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของการวางเงินมัดจำที่มีการตกลงเงื่อนไขไว้โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ที่หมดอายุให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถบันทึกข้อมูลได้ 2 วิธีคือ อ้างอิงใบสั่งขาย และเปิดเอกสารโดยไม่ได้อ้างอิงใบสั่งขายเดิม
  • สามารถบันทึกเลขที่ และวันที่ใบกำกับภาษี โดยระบบจะแสดงให้อัตโนมัติและสามารถแก้ไขได้
  • สามารถบันทึกระยะเวลา (วัน) เงินมัดจำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์