ใบเสนอราคา Quotation

เสนอราคา

ออกใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว ส่งอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใบเสนอราคา Quotation

ใบเสนอราคาออนไลน์

บันทึกใบเสนอราคาบนมือถือ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสร้างใบเสนอราคาบนมือถือได้สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ส่งเอกสารใบเสนอราคาออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันเวลา ไม่พลาดทุกโอกาสการขาย
ใบเสนอราคา

กรองใบเสนอราคาตามวันหมดอายุ

แสดงใบเสนอราคาที่ใกล้หมดอายุที่หน้ารายการเอกสาร ช่วยให้ พนักงานขายรู้สถานะใบเสนอราคาง่ายขึ้นและติดต่อลูกค้าได้ทันเวลา
ใบเสนอราคาออนไลน์

ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ทันที

สามารถดูตัวอย่างพร้อมส่งอีเมล์ใบเสนอราคาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที
ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานขายให้น้อยลง
ใบเสนอราคาออนไลน์

อนุมัติใบเสนอราคาออนไลน์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคาแล้วพิจารณาการอนุมัติผ่านมือถือ และระบบยังแจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมล์ให้ทราบทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ขณะที่จัดทำใบเสนอราคา ในกรณีที่ผู้ติดต่อเป็นบุคคลท่านอื่น
  • สามารถรองรับส่วนลดการค้า ได้ 2 รูปแบบ คือ ส่วนลดตามสินค้าและส่วนลดท้ายบิล
  • สามารถเลือกภาษีขาย ตามที่ตั้งค่าเมนูภาษี ไม่ว่าจะเป็นแยกนอก, รวมใน หรือไม่คิดภาษี
  • สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปแสดงหมายเหตุท้ายแบบฟอร์มของใบเสนอราคาได้ทันที

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์