กิจกรรม Activity | iCRM

กิจกรรม

บันทึกกิจกรรมที่ทำกับลูกค้า เพื่อติดตามรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่เสมอ

กิจกรรม Activity | iCRM

คุณสมบัติ

 • เลือกลูกค้า ผู้ขาย และพนักงาน เพื่อสร้างกิจกรรมประเภทงาน โทรศัพท์ อีเมล์ บันทึกการทำงานประจำวันของพนักงาน
 • กำหนดวันที่และเวลาที่เริ่มต้นทำกิจกรรมจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรมได้
 • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำกิจกรรมได้
 • ระบุความสำคัญของกิจกรรมได้ เพื่อลำดับว่าควรทำกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงก่อน
 • กำหนดเลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบตามการตั้งค่าของระบบเลขที่เอกสาร
 • กิจกรรมประเภทงาน สามารถระบุที่อยู่ ปักหมุดแผนที่ ผู้ติดตามและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมได้
 • กิจกรรมประเภทอีเมล์ สามารถระบุผู้รับทั้งประเภท ถึง (To), สำเนาถึง (CC), สำเนาลับ (BCC) พร้อมตั้งวันที่และเวลาล่วงหน้า สำหรับส่งอีเมล์อัตโนมัติได้
 • กิจกรรมประเภทโทรศัพท์ สามารถกำหนดประเภทการโทรเข้า โทรออก และระบุเบอร์โทรศัพท์ได้
 • ตั้งวันที่และเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ เมื่อต้องการแจ้งให้ตนเองหรือผู้อื่นทราบว่าจะมีการทำกิจกรรม โดยแจ้งเตือนผ่านระบบและแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ที่กำหนด
 • เปลี่ยนสถานะของกิจกรรม เพื่ออัพเดทความคืบหน้าว่า กำลังดำเนินการ เลื่อน หรือดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานกิจกรรมประจำวัน
 • รายงานกิจกรรมเกินกำหนด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์