คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบกราฟและรายงานวิเคราะห์

ระบบกราฟและรายงานวิเคราะห์

24 รายการ
ระบบ My Dashboard คือ ระบบที่ช่วยสรุปผลการดำเนินงานที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด “แบ่งตามผู้ใช้งานที่ Login เข้าสู่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz” ซึ่งจะไม่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ
2084 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบยอดซื้อสินค้ากับภาษีซื้อว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1486 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1394 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบรายการเงินมัดจำว่ามีรายการใดบ้าง ที่ยังทำการตัดยอดเงินมัดจำไม่หมด สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
1392 ผู้เข้าชม
วิธีดูรายงานบัญชีแยกประเภท - สรุปประจำเดือน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
1173 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการสั่งขายแล้วเราต้องการตรวจสอบสินค้า ที่มียอดติดลบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
968 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบจำนวนเงินติดลบของวงเงินเครดิตลูกหนี้แต่ละรายที่ระบุข้อมูลและทำรายการไว้ สามารถทำการตรวจสอบได้ดังนี้
926 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานสินค้าคงเหลือ โดยสามารถเลือกดูแยกตามคลังสินค้ากรณีมีหลายๆคลังได้
923 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบรายการเอกสารใบสั่งซื้อ หรือเอกสารใบขอซื้อ แต่ยังไม่ได้นำไปอ้างอิงทำเอกสารซื้อเชื่อ หรือซื้อสด ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามขั้นตอนดังนี้
855 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบข้อมูลยอดขายสินค้าหรือบริการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการลดหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละราย ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
839 ผู้เข้าชม
วิธีตรวจสอบใบสั่งซื้อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะซื้อในอนาคต สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
771 ผู้เข้าชม
วันนี้เรามีวิธีการตรวจสอบรายงานวงเงินเครดิตลูกหนี้ว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง สามาถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
747 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ซ้ำสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
746 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบระยะเวลาในการทำเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ หลังจากเปิดใบกำกับภาษีซื้อไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
672 ผู้เข้าชม
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเอกสารรายการขายที่ไม่มีผลต่อสต๊อกได้ดังนี้
656 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์