คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ระบบกราฟและรายงานวิเคราะห์

ระบบกราฟและรายงานวิเคราะห์

15 รายการ
ระบบ My Dashboard คือ ระบบที่ช่วยสรุปผลการดำเนินงานที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด “แบ่งตามผู้ใช้งานที่ Login เข้าสู่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz” ซึ่งจะไม่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ
964 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานสินค้าคงเหลือ โดยสามารถเลือกดูแยกตามคลังสินค้ากรณีมีหลายๆคลังได้
136 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบข้อมูลยอดขายสินค้าหรือบริการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการลดหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละราย ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
131 ผู้เข้าชม
วิธีตรวจสอบใบสั่งซื้อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะซื้อในอนาคต สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
68 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบระยะเวลาในการทำเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ หลังจากเปิดใบกำกับภาษีซื้อไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
84 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบรายการเอกสารใบสั่งซื้อ หรือเอกสารใบขอซื้อ แต่ยังไม่ได้นำไปอ้างอิงทำเอกสารซื้อเชื่อ หรือซื้อสด ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามขั้นตอนดังนี้
105 ผู้เข้าชม
ถ้าผู้ใช้งานต้องการเพิ่มรายชื่อของพนักงาน เพื่อใช้สร้างUser เพื่อใช้เข้าสู่ระบบ หรือเพิ่มเข้าระบบเพื่อใช้กำหนดผู้รับผิดชอบในเอกสารหรือกิจกรรมอื่นๆ สามารถทำได้ดังนี้
92 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบรายการเงินมัดจำว่ามีรายการใดบ้าง ที่ยังทำการตัดยอดเงินมัดจำไม่หมด สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
343 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการสั่งขายแล้วเราต้องการตรวจสอบสินค้า ที่มียอดติดลบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
113 ผู้เข้าชม
วันนี้เรามีวิธีการตรวจสอบรายงานวงเงินเครดิตลูกหนี้ว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง สามาถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
71 ผู้เข้าชม
วันนี้เรามีวิธีการดูรายงานเอกสารที่ยังไม่ได้ Post GL โดยสามาถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
62 ผู้เข้าชม
วิธีดูรายงานบัญชีแยกประเภท - สรุปประจำเดือน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
62 ผู้เข้าชม
หากต้องการวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบสต๊อกขายและสต๊อกจริงสามารถตรวจสอบได้ดังนี้
89 ผู้เข้าชม
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเอกสารรายการขายที่ไม่มีผลต่อสต๊อกได้ดังนี้
31 ผู้เข้าชม
หากต้องการตรวจสอบจำนวนเงินติดลบของวงเงินเครดิตลูกหนี้แต่ละรายที่ระบุข้อมูลและทำรายการไว้ สามารถทำการตรวจสอบได้ดังนี้
8 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์