เพิ่มหนี้ลูกหนี้ Debit Note | sale

เพิ่มหนี้ลูกหนี้

เพิ่มราคาสินค้า/บริการ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของจำนวนที่ซื้อขายที่ตกลงกันไว้

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มหนี้ลูกหนี้ Debit Note | sale

สามารถอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารขายได้

บันทึกการเพิ่มหนี้ ลูกหนี้ โดยอ้างอิงจากขายเชื่อ,ขายสด หรือตั้งลูกหนี้อื่นๆโดยระบบจะดึงข้อมูลเอกสารมาแสดงให้อัตโนมัติ

เพิ่มหนี้บางส่วนหรือเพิ่มหนี้เต็มจำนวนได้

สามารถเพิ่มหนี้ได้ทั้งแบบบางส่วนและเต็มจำนวน รวมถึงสามารถเลือกได้ว่าให้ส่งสินค้า หรือเพิ่มหนี้มูลค่า 

ระบุเหตุผลการเพิ่มหนี้เพื่อเก็บเป็นประวัติ

สามารถระบุเหตุผลการเพิ่มหนี้เพื่อเก็บเป็นประวัติในการตรวจสอบข้อมูลได้ โดยเลือกจากเหตุผลเพิ่มหนี้ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถกำหนดเหตุผลของการเพิ่มหนี้ หลังจากส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้
  • สามารถอ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม โดยโปรแกรมจะแสดงมูลค่าใบกำกับภาษีเดิมให้อัตโนมัติ
  • สามารถเลือกได้ว่าสินค้าที่ขายออกไปจะมีผลต่อสต็อกหรือไม่

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์