ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

< ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางสาวอนงค์ ดุกสุขแก้ว ผู้บริหารบริษัทโปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด และทีมงาน ได้ร่วมออกบูธและนำเสนอโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ในงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" ภายใต้งาน CREATIVE THAILAND ณ ห้อง Southern Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช  แก่ผู้ประกอบการในการทำการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการส่วนภาคใต้ ภายในงานมีการบรรยายเรื่องหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เช่น การนำเสนอ Solution ซอฟต์แวร์ เพื่อธุรกิจ SMEs , การเตรียมความพร้อมรับมือธุรกิจยุคดิจิทัล และการค้าไร้พรมแดน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเป็นอย่างดี


 368
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์