ใบวางบิล Billing Note | Accounting (New)

ใบวางบิล

แจ้งยอดชำระเงินล่วงหน้า ผ่านใบวางบิล เพื่อส่งให้ลูกหนี้รับทราบยอดชำระ
และเตรียมพร้อมในการชำระหนี้ ก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อควบคุมการชำระเงินล่าช้า

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใบวางบิล Billing Note | Accounting (New)

วางบิลให้ลูกค้าได้ทันเวลา

บันทึกใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระให้ลูกหนี้ทราบผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิล กำหนดวันนัดชำระ เป็นต้น ช่วยให้คุณวางบิลได้ทันเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม

แสดงจำนวนวันเครดิตตามการตั้งค่า

เมื่อบันทึกใบวางบิล ระบบจะแสดงจำนวนวันเครดิตให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่า ของลูกหนี้ ช่วยให้คุณไม่ต้องกรอกข้อมูลทุกครั้งที่เปิดใบวางบิล

ดูวันที่นัดชำระในปฏิทิน

เมื่อระบุวันที่นัดชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายแล้ว ข้อมูลวันที่นัดชำระจะแสดงในหน้าปฏิทิน ช่วยให้คุณทราบว่าต้องวางบิลให้ลูกค้าวันได้บ้าง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถดึงข้อมูลเอกสารตั้งหนี้ลูกหนี้อื่น ๆ ไปสร้างเอกสารขายเชื่อและลดหนี้ลูกหนี้ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานให้น้อยลง
  • สามารถนำใบวางบิลไปสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) และใบเสร็จรับเงินได้ทันที

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

ไม่ว่าจะอยู่ไหน ก็สามารถเปิดเอกสารงานขาย จัดซื้อ และบัญชีได้อย่างรวดเร็วเพียงคุณมีอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

ดูประวัติการบันทึกเอกสาร

สามารถดูประวัติการบันทึกและแก้ไขเอกสาร โดยจะแสดงข้อมูล เช่น สถานะเอกสาร ผู้ปรับปรุง วันที่ปรับปรุงช่วยให้คุณทราบความเคลื่อนไหวของเอกสาร

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

ยกเลิกเอกสารได้

สามารถยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ช่วยให้จัดการเอกสารได้เป็นระบบ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์