วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยใช้สหกิจศึกษา

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยใช้สหกิจศึกษา

< วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยใช้สหกิจศึกษา

      วันที่ 21 กรกฏาคม 2560  นางสาวซากุระ พุทธหล่อง ตัวแทน บริษัท โปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ให้แก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันเครือข่าย และผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสหกิจศึกษา ในโครงการ Show & Share ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการสหกิจศึกษาให้มุ่งสู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 284
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์