จ่ายเงินมัดจำ Payment Deposit | iPurchase

จ่ายเงินมัดจำ

จ่ายเงินบางส่วนให้กับผู้ขาย เพื่อใช้ยืนยันว่าจะทำการซื้อสินค้ากับผู้ขาย

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จ่ายเงินมัดจำ Payment Deposit | iPurchase

จ่ายเงินบางส่วนให้ผู้ขาย

บันทึกการจ่ายเงินมัดจำบางส่วนให้ผู้ขาย เพื่อเป็นการยืนยันซื้อสินค้า โดยสามารถจ่ายชำระได้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น

ดูประวัติการจ่ายเงินมัดจำ

สามารถดูประวัติของการจ่ายเงินมัดจำ ว่ามีการนำไปอ้างอิงในระบบใดบ้าง เช่น เอกสารซื้อเชื่อ ซื้อสด ลดหนี้เจ้าหนี้ เป็นต้น

แจ้งเตือนให้หักเงินมัดจำ

สามารถกำหนดให้มีข้อความแสดงเตือนเมื่อมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่มียอดเงินมัดจำ และไม่ได้หักเงินมัดจำจ่ายนั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินมัดจำ และวันที่หมดอายุของเอกสารเงินมัดจำได้
  • หลังจากที่บันทึกรายการจ่ายเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลไปบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอจ่ายเงินมัดจำ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายรองรับด้วย

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

ไม่ว่าจะอยู่ไหน ก็สามารถเปิดเอกสารงานขาย จัดซื้อ และบัญชีได้อย่างรวดเร็วเพียงคุณมีอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์