โอกาสทางการขาย

บันทึกความคืบหน้าในการขาย พร้อมติดตามผล วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ว่าจะปิดโอกาสทางการขายสำเร็จหรือล้มเหลว

โอกาสทางการขาย Opportunity | iCRM

คุณสมบัติ

 • แสดงรายการโอกาสทางการขายตามสิทธิ์ (Permission) ที่กำหนดให้ดูข้อมูลได้ทั้งหมด หรือดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
 • เลือกข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
 • ระบุระดับความสนใจของลูกค้า เพื่อวางแผนการติดต่อและการขาย
 • ระบุแหล่งที่มาของลูกค้า สำหรับใช้พิจารณาวางแผนการตลาดในอนาคต
 • อัพเดทสถานะโอกาสทางการขาย (Opportunity Stage) และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า เพื่อให้ทราบว่าโอกาสที่จะปิดการขายสำเร็จมีความเป็นได้มากเท่าไหร่
 • เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะโอกาสทางการขาย เพื่อติดตามว่าความเป็นไปได้มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • เลือกสินค้าที่ลูกค้าสนใจไว้ เพื่อเตรียมไปเปิดใบเสนอราคาต่อ โดยอ้างอิงข้อมูลลูกค้า สินค้า และข้อมูลติดต่ออัตโนมัติ
 • ประเมินการขาย พร้อมปิดโอกาสทางการขายสำเร็จ เมื่อขายสินค้าได้ และปิดการขายล้มเหลว เมื่อลูกค้าปฏิเสธการซื้อ เพื่อนำข้อมูลการปิดแต่ละครั้งไปวิเคราะห์สาเหตุการปิดโอกาสทางการขาย
 • สามารถเปิด (Reopen) โอกาสทางการขายที่เคยถูกปิดแล้วอีกครั้ง เมื่อลูกค้ากลับมาสนใจสินค้า เพื่อให้อัพเดทต่อเนื่องจากข้อมูลเดิม
 • กรณีที่ข้อมูลที่ความคล้ายกัน สามารถคัดลอก (Copy) โอกาสทางการขาย เพื่อลดการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานความคืบหน้าโอกาสทางการขาย
 • รายงานการปิดโอกาสทางการขาย

 • รายงานโอกาสทางการขายเกิน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์