ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) Pre-Receipt | Account Receiveable | iAccount

ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

ออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อที่จะไปเก็บหนี้กับลูกค้าก่อนที่จะทราบรายละเอียดการรับชำระทั้งหมดซึ่งการเตรียมการรับเงินยังไม่มีผลกระทบต่อการ์ดลูกหนี้

ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) Pre-Receipt | Account Receiveable | iAccount

คุณสมบัติ

 • Generate เลขที่เอกสาร (Running Number) ตามการตั้งค่าเลขที่ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)
 • ระบุลูกค้าหรือลูกหนี้ เพื่อเริ่มต้นสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)
 • ดึงเอกสารตั้งหนี้ลูกหนี้อื่น ๆ เอกสารขายเชื่อ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ ใบวางบิล ตามลูกค้าที่เลือก เพื่อนำมาอ้างอิงในใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ได้
 • สามารถระบุจำนวนเงินเตรียมรับชำระ พร้อมรวมเงินทั้งหมด หากเอกสารรายการใดยังไม่ถูกคิดภาษี ระบบจะดึงข้อมูลภาษีที่คิดจริงมาคำนวณให้อัตโนมัติ
 • สามารถนำใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ไปสร้างเอกสารรับชำระหนี้ (ใบเสร็จรับเงิน) โดยอ้างอิงข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดทั้งหมด เมื่อนำไปสร้างแล้ว สามารถกรอกจำนวนเงินรับชำระได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะชำระเพียงบางส่วนหรือชำระเต็ม ระบบจะทำการอัพเดทสถานะของเอกสารให้อัตโนมัติ
 • สามารถยกเลิกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) กรณีที่ไม่ต้องการทำรายการต่อแล้ว พร้อมเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • บันทึกรายละเอียดใบเสนอราคาเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที
 • เรียกดูเอกสารรับชำระเงินที่มีการอ้างอิงใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ไปบันทึกได้
 • สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก
 • สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เป็นไฟล์ pdf หรือเลือกส่งอีเมล์แนบแบบฟอร์มไปยังลูกค้าหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องจากระบบได้ทันที

 • บันทึกโน้ตและแนบไฟล์ได้ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)
 • รายงานใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) - ค้างชำระ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์